Disque dur Western digital WD2001FYYG - 2To RE SAS Enterprise SATA II 64Mo

WD2001FYYG - 2To RE SAS Enterprise SATA II 64MoInterne 7200 tours / minute 2 To SAS

Interface SAS / Capacité 2 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque Western digital

Caractéristiques WD2001FYYG - 2To RE SAS Enterprise SATA II 64Mo
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 2 To
Disques Durs & SSD - Interface SAS