Hub USB/Firewire NGS SLIMHUB4 - Hub 4 ports USB 2.0

SLIMHUB4 - Hub 4 ports USB 2.0en USB 2.0 4 ports USB 2.0

Norme En USB 2.0 / Nombre de ports 4 ports USB 2.0 / Marque NGS

Caractéristiques SLIMHUB4 - Hub 4 ports USB 2.0
Norme en USB 2.0
Nombre de ports 4 ports USB 2.0