Disque dur Lenovo Enterprise Hot Swap - 2 To SAS (4XB0G45717)

Enterprise Hot Swap - 2 To SAS (4XB0G45717)Interne 7200 tours / minute 2 To SAS

Interface SAS / Capacité 2 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque Lenovo

Caractéristiques Enterprise Hot Swap - 2 To SAS (4XB0G45717)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 2 To
Disques Durs & SSD - Interface SAS