Disque dur HP Midline - 6 To SAS (765259-B21)

Midline - 6 To SAS (765259-B21)Interne 7200 tours / minute 6 To Série Attachée SCSI (SAS)

Capacité 6 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque HP / Interface Série Attachée SCSI (SAS)

Caractéristiques Midline - 6 To SAS (765259-B21)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 6 To
Disques Durs & SSD - Interface Série Attachée SCSI (SAS)