Radio et radiocassette Dual DAB 27 - Bois

DAB 27 - Bois2 x 2 Watts avec tuner  FM Radio DAB+ DAB+

Puissance 2 x 2 Watts / Marque Dual / Type Radio DAB+ / Tuner Avec tuner FM / Tuner DAB+

Caractéristiques DAB 27 - Bois
Radios et radiocassettes - Puissance 2 x 2 Watts
Tuner DAB+
Radios et radiocassettes - Type Radio DAB+