Disque dur Fujitsu ETERNUS DX - 6 To NL-SAS (FTS:ETFNC6-L)

ETERNUS DX - 6 To NL-SAS (FTS:ETFNC6-L)Interne 7200 tours / minute 6 To Near Line SAS (NL-SAS)

Capacité 6 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque Fujitsu / Interface Near Line SAS (NL-SAS)

Caractéristiques ETERNUS DX - 6 To NL-SAS (FTS:ETFNC6-L)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 6 To
Disques Durs & SSD - Interface Near Line SAS (NL-SAS)