Disque dur HP Midline - 1 To SAS (507614-B21)

Midline - 1 To SAS (507614-B21)Interne 7200 tours / minute 1 To Série Attachée SCSI (SAS)

Capacité 1 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque HP / Interface Série Attachée SCSI (SAS)

Caractéristiques Midline - 1 To SAS (507614-B21)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 1 To
Disques Durs & SSD - Interface Série Attachée SCSI (SAS)