Disque dur Fujitsu Hard Disk - 3 To SAS (FTS:ETFNB3-L)

Hard Disk - 3 To SAS (FTS:ETFNB3-L)Interne 7200 tours / minute SAS 3 To

Interface SAS / Capacité 3 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque Fujitsu

Caractéristiques Hard Disk - 3 To SAS (FTS:ETFNB3-L)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Interface SAS
Disques Durs & SSD - Capacité 3 To