Disque dur Lenovo Gen3 - 1 To NL-SATA (00AJ141)

Gen3 - 1 To NL-SATA (00AJ141)Interne 7200 tours / minute 1 To NL-SATA

Capacité 1 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque Lenovo / Interface NL-SATA

Caractéristiques Gen3 - 1 To NL-SATA (00AJ141)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 1 To
Disques Durs & SSD - Interface NL-SATA