Disque dur HP Enterprise Midline - 6 To SAS (J9F43A)

Enterprise Midline - 6 To SAS (J9F43A)Interne 7200 tours / minute 6 To SAS 12 Gb/s

Capacité 6 To / Vitesse de rotation 7200 tours / minute / Type Interne / Marque HP / Interface SAS 12 Gb/s

Caractéristiques Enterprise Midline - 6 To SAS (J9F43A)
Disques Durs & SSD - Type Interne
Disques Durs & SSD - Vitesse de rotation 7200 tours / minute
Disques Durs & SSD - Capacité 6 To
Disques Durs & SSD - Interface SAS 12 Gb/s